Blog

Jak działa HEX?

Inwestorzy operują niczym mennica i wybijają nowe monety w zamian za trzymanie HEX na lokacie terminowej przez ustalony czas. Kiedy umowa dobiega końca, kontrakt HEX tworzy nowe monety, które spłacają posiadacza. Stejker HEX przypomina górnika Bitcoin bez konieczności inwestycji w drogi sprzęt i energię elektryczną. HEX oferuje roczną stopę procentową w wysokości ok. 36%, w zależności od czasu trwania kontraktu i ilości inwestorów zamrażających swoje pieniądze. Otrzymanie tak wysokiej stopy zwrotu jest możliwe, jeśli średni czas naszej inwestycji jest nie krótszy niż 6,6 lat (stan na sierpień 2022 roku).

Wysokie zyski są możliwe, bo oferowana stopa zwrotu jest w HEX, a nie np. w dolarach amerykańskich. Lokata HEX jest zatem dużo bardziej opłacalna niż ta w tradycyjnym banku. Inwestorzy zarabiają na odsetkach, oscylujących od 3,69% (jeśli zamrożone jest 99% całkowitej podaży) do 369% (jeśli zablokowany jest tylko 1% całkowitej podaży) i na zmianie ceny tokena HEX, która mimo wielu, nawet 90% tymczasowych spadków niezmiennie wykazuje tendencję wzrostową.

W produkcie Richarda Hearta nie ma także pośredników, takich jak: banki, instytucje finansowe, rządy, firmy i inni ludzie. Jest to niezależny kod oparty na społeczności inwestorów, którzy zarządzają tokenami i całym ekosystemem. W HEX to ty jesteś bankiem centralnym drukującym własne pieniądze.

HEX oferuje unikalne korzyści, takie jak: prawdziwa własność, podzielność, zamienność, anonimowość, stosunkowo łatwe przechowywanie, bardzo łatwa zbywalność czy odporność na inflację. HEX został opracowany przez programistów, którzy tworzyli kod Ethereum i naprawiali jego błędy, co przekłada się na lepszą jakość kodu, który jest pojedynczym, niezmiennym, inteligentnym kontraktem opartym na Blockchainie. Nawet jeśli Richard Heart umrze, nie zatrzyma to HEX i będzie on nadal działał. Nie ma żadnego centralnego podmiotu, który sprawowałby kontrolę nad HEX, to ty jesteś prawdziwym właścicielem swojego HEX, posiadając swój klucz prywatny.

Czytaj więcej w mojej książce: „Druga Kryptorewolucja: Zostań rentierem w nowym ekosystemie Richarda Hearta.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *