Blog

Wprowadzenie do krypto: Historia

Prekursorem kryptowalut był amerykański kryptograf David Chaum, który w 1983 roku opracował anonimowy, kryptograficzny pieniądz elektroniczny o nazwie ecash. W 1995 roku dokonał jego wdrożenia, przez co stał się on dostępny w formie płatności elektronicznych. Wymagały one oprogramowania, które umożliwiało wypłaty banknotów z banku. Oprogramowanie było niezbędne także do otrzymywania kluczy szyfrujących, które zapewniały bezpieczeństwo transakcji.

W 1996 roku opisano system kryptowalutowy w dokumencie „How to Make a Mint: the Cryptography of Anonymous Electronic Cash”, wydanym przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego. Opublikowano go na liście dyskusyjnej MIT, a potem w The American Law Review (1997).

W 1998 roku Wei Dai – twórca biblioteki kryptograficznej Crypto ++, opracował walutę B-money, którą opisał w jednej z publikacji jako anonimowy, rozproszony, elektroniczny system gotówkowy. System B-money zakładał możliwość przesyłania waluty za pośrednictwem zdecentralizowanej sieci oraz posiadał środki do egzekwowania umów wewnątrz sieci bez korzystania z usług strony trzeciej. Była to próba stworzenia anonimowego i bezpiecznego systemu transakcji elektronicznych, która ostatecznie się nie powiodła. Można powiedzieć, że Wai położył podwaliny pod Bitcoina, a sam jego założyciel, Satoshi Nakamoto, nawiązywał do elementów B-money w Bitcoin Whitepaper – dokumencie opisującym założenia Bitcoin opublikowanym ponad 10 lat później.

W tym samym czasie Nick Szabo stworzył kolejny elektroniczny system walutowy – Bit Gold, którego nie należy mylić ze współczesną giełdą o podobnej nazwie. Charakteryzował się on autorskim systemem, który był zbliżony do współczesnego procesu wydobywania kryptowalut. Szabo pragnął, by Bit Gold odzwierciedlał właściwości prawdziwego złota bez konieczności udziału pośredników podczas transakcji. Bit Gold opierał się na kryptografii i w zamyśle miał funkcjonować jak współczesny Blockchain, ale ten projekt także spalił na panewce. Stał się jednak ogromną inspiracją dla przyszłych twórców, którym udało się wprowadzić na rynek swoje kryptowaluty.

W latach 2007-2008 roku doszło do kryzysu finansowego, który spowodował tzw. „Wielką Recesję”. Doprowadziła ona do spadku cen mieszkań, drastycznego wzrostu bezrobocia i bankructwa około 2,5 miliona firm w USA. Te wydarzenia były jedną z przyczyn stworzenia Bitcoina. W kwietniu 2011 roku powstał Namecoin, będący próbą stworzenia zdecentralizowanego systemu, który utrudniłby cenzurę internetu. Wkrótce potem, w październiku 2011 roku pojawił się Litecoin, który miał ambicję zostania szybszym Bitcoinem. Z każdym kolejnym rokiem powstawało coraz więcej kryptowalut.

W dniu 6 sierpnia 2014 roku brytyjskie Ministerstwo Finansów ogłosiło zlecenie przeprowadzenia badania na temat kryptowalut i roli, jaką mogą one odegrać w brytyjskiej gospodarce. Badanie miało również określić, czy konieczne było wprowadzenie regulacji w tym zakresie. Raport końcowy został opublikowany w 2018 roku, a Ministerstwo Skarbu w styczniu 2021 roku przeprowadziło konsultacje w sprawie kryptowalut.

W czerwcu 2021 roku Salwador stał się ważnym ośrodkiem kryptowalut, akceptując Bitcoin jako prawny środek płatniczy w kraju. Stało się to po tym, jak Zgromadzenie Ustawodawcze przegłosowało ustawę przedłożoną przez prezydenta Nayiba Bukele stosunkiem głosów 62-22. W ślady Salwadoru poszła Kuba, przyjmując w sierpniu 2021 roku rezolucję nr 215, która uznawała kryptowaluty, takie jak Bitcoin i regulowała ich funkcjonowanie.

We wrześniu 2021 roku rząd Chin uznał wszystkie transakcje kryptowalutowe za nielegalne. Było to zwieńczenie wieloletniej walki władz z kryptowalutami, która była poprzedzona wydaniem zakazu działalności pośredników i kryptogórników na terenie Chin.

Z kolei w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę, prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę, która zalegalizowała wybrane kryptowaluty na Ukrainie, czyniąc je prawnym środkiem płatniczym w tym kraju w marcu 2022 roku. Ta decyzja była podyktowana faktem, że Ukraina otrzymała ponad 100 milionów dolarów datków w formie kryptowalut, które mają wspomóc ten kraj w walce przeciwko agresorowi. We wrześniu ubiegłego roku prezydent Zełenski odrzucił podobną propozycję legislacyjną, jednak w obliczu wojny zdecydował się dołączyć do Salwadoru i zalegalizować kryptowaluty, by nie stracić środków przekazanych w ich formie.

Czytaj więcej w „Druga Kryptorewolucja: Zostań rentierem w nowym ekosystemie Richarda Hearta”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *